Blog firmy Carpenter Consulting

Ocena 360 w branży produkcyjnej 7 sierpnia 2013

image

Chcielibyśmy poinformować o kolejnym ciekawym projekcie z zakresu HR, który niedawno zakończyliśmy. Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej, wytwarzającej zaawansowane technologicznie części, które mają zastosowanie w przemyśle, hydraulice, rolnictwie i motoryzacji, przeprowadziliśmy proces oceny 360 stopni. Oceną zostało objętych 31 pracowników firmy, zajmujących kluczowe stanowiska. Byli to przede wszystkim menedżerowie poszczególnych działów oraz mistrzowie produkcji. Celem przeprowadzonego procesu było wskazanie słabych i mocnych stron uczestników oraz dopasowanie właściwej ścieżki rozwoju do potrzeb każdego z nich. Uczestnicy oceniani byli przez swoich podwładnych, współpracowników oraz przełożonego – łącznie w proces oceny zostało zaangażowanych aż 243 pracowników organizacji . Pod uwagę brana była również indywidualna samoocena każdego uczestnika.
.

Po zakończeniu oceny i przygotowaniu raportów indywidualnych przeprowadziliśmy sesje feedbackowe, podczas których szczegółowo omówiliśmy uzyskane wyniki oraz przekazaliśmy wskazówki dotyczące rozwoju zawodowego. Podczas spotkań staraliśmy się inspirować do przemyśleń i wnikliwej analizy zachowań oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu potrzebnych zmian. Informacje zebrane podczas sesji pozwoliły nam opracować raport zbiorczy przedstawiający obszary do poprawy z punktu widzenia organizacji jako całości. Dokonaliśmy analizy danych, opracowaliśmy zestawienia i wykresy, które po zebraniu omówiliśmy z kadrą zarządzającą firmy.
.

Kolejna ocena 360 planowana jest na początek 2015 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym.

Reklamy
 

Ocena 360 stopni / branża motoryzacyjna 24 lipca 2013

opony

Zakończyliśmy pierwszy etap oceny 360 stopni dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży motoryzacyjnej. Ocenie objętych zostało 37 menedżerów z Polski, Węgier, Czech i krajów Bałtyckich. Celem oceny było zbadanie mocnych stron menedżerów oraz wskazanie obszarów do poprawy przed rozpoczęciem cyklu szkoleń. Menedżerów oceniało 139 osób w ramach organizacji, podzielonych na grupy: menedżerowie, współpracownicy, pracownicy, samoocena. Wypełniono w sumie 410 kwestionariuszy, wszystkie w języku angielskim.
.

Po zakończeniu oceny i dostarczeniu raportów indywidualnych, konsultanci Carpenter Consulting, przeprowadzili sesje feedbackowe w języku polskim i angielskim. Na podstawie informacji, zebranych podczas sesji, opracowaliśmy raport zbiorczy przedstawiający punkty zapalne w organizacji, oczekiwania i opinie menedżerów. Dokonaliśmy analizy danych, opracowaliśmy zestawienia i wykresy, które po zebraniu zaprezentowaliśmy przed Top Managementem firmy. Analizy dotyczyły tendencji w ocenach z podziałem na kraje i departamenty w ramach organizacji.
.

Kolejna ocena 360 planowana jest po zakończeniu cyklu szkoleń tj. na początku 2014 roku. A my już teraz możemy pochwalić się referencjami w zamian za profesjonalnie zrealizowany pierwszy etap projektu.

 

 
%d blogerów lubi to: